Montebello Terrace

Villaen er originalt tegnet av Lund + Slaatto Arkitekter i 1962, men fikk en tilbygning på baksiden av huset engang på 80-tallet. Tilbygningen ble ikke bygget i tråd med husets originale karakter, tilbygget har blandt annet et pulttak som skaper stor kontrast til det originale flate taket med japansk inspirasjon. Prosjektet handler om å rive delen fra 80-tallet og bygge en moderne tilbygning på baksiden som er mere i tråd med de originale arkitektoniske tanker.

Prosjektets grunnidé er å videreføre noen av de samme rytmer og proporsjoner som allerede ligger i husets originale del videre til den nye. Ved å tilføre et tak som raver litt over, men bak, den originale delen gir det gode muligheter for å få syd-øst vendt dagslys inn i de nye rommene. En vertikal "glassboks" blir innsatt mellom konstruksjonsbjelkene og skaper en balanse mellom det horisontale og det vertikale. "Glassboksen" slipper lys ned i tilbyggets vinterstue og gir fantastiske kikk opp til de høye tretoppene. For noe av det mest karakteristiske på tomten er nettop de høye furutrærne, og den flotte utsikten mot Oslofjorden.

Year: 2019

Place: Montebello Terrace, Oslo, Norway

Type: Residential architecture